W jaki sposób mogę użyć tego obrazu?

Nasza strona internetowa posiada cztery rodzaje licencji na użycie zdjęć: FREE, EDITORIAL, INTERNET oraz PREMIUM. Skorzystaj z tego przewodnika, aby zdecydować, który typ obrazu jest dla Ciebie najlepszy.

 

Na jakich zasadach mogę używać obrazów oznaczonych licencją INTERNET?

 

Obrazy oznaczone tą licencją mogą być stosowane do wybranych typów projektów, w tym komercyjnych, aby promować firmy, produkty lub usługi w internecie.

 

Na jakich zasadach mogę używać obrazów oznaczonych licencją PREMIUM?

 

Obrazy oznaczone tą licencją mogą być stosowane do wszystkich typów projektów, w tym komercyjnych, aby promować firmy, produkty lub usługi.

 

Na jakich zasadach mogę używać obrazów oznaczonych licencją EDITORIAL?

 

Obrazy mogą być wykorzystywane tylko w celu przedstawienia newsów, informacji dotyczących sfery kultury, wydarzeń sportowych lub przedstawiających sprawę dotyczącą ogólnego interesu. Te zdjęcia nie pochodzą z wydawnictw, więc nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych lub w celu wspierania lub promowania firmy produktu czy usługi, bez uprzedniego uzyskania zgody osób trzecich.

 

Na jakich zasadach mogę używać obrazów oznaczonych licencją FREE?

 

Udostępniamy zdjęcia nieodpłatnie na zasadach Creative Commons Uznanie autorstwa.

Dozwolone zastosowania EDITORIAL INTERNET PREMIUM
Do wykorzystania w projektach niekomercyjnych, komercyjnych lub promocyjnych w prasie, mediach elektronicznychi i przedmiotach do odsprzedaży, w tym:

• Gazety, czasopisma, książki, biuletyny, broszury, katalogi

TAK
(tylko użycie niekomercyjne)
TAK TAK
• Druk, plakaty, pocztówki, kartki okolicznościowe, dekoracje ścienne NIE NIE TAK
• Kalendarze, kubki, t-shirty NIE NIE TAK
• Aplikacje i gry wideo NIE NIE TAK
• Prezentacje firmowe, filmy NIE NIE TAK
• Strony www TAK
(tylko użycie niekomercyjne)
TAK TAK
• Etykiety produktów NIE NIE TAK
• Billboardy TAK
(skontaktuj się w celu uzyskania zgody)
NIE TAK
• Filmy komercyjne, prezentacje telewizyjne i teatralne TAK
(skontaktuj się w celu uzyskania zgody)
NIE TAK
• Aplikacje internetowe i mobilne, media społecznościowe TAK
(skontaktuj się w celu uzyskania zgody)
TAK TAK
• Email, e-booki TAK
(skontaktuj się w celu uzyskania zgody)
TAK TAK
Użytkownicy / Okres / Źródło zdjęcia EDITORIAL BASIC PREMIUM
• Liczba użytkowników / podmiotów 1 1 3
• Okres/ Czas trwania licencji 12 miesięcy 12 miesięcy 36 miesięcy
Photo credit / Informacja o źródle zdjęcia
Format: [Imię i Nazwisko Fotografa / ILIKESILESIA.COM]
TAK NIE NIE
Ograniczone zastosowania. Następujące zastosowania nie są dozwolone:
• Użycie obrazu w pornografii, w sposób zniesławiający lub w inny sposób niezgodny z prawem
• Korzystanie z obrazu w połączeniu z niepochlebnym lub kontrowersyjny tematatem (wyjątek stanowią materiay użyte na potrzeby redakcyjne)
• Użycie obrazu w sposób, który umożliwia stronom trzecim pobranie, użycie lub dostęp do obrazu jako samodzielny plik
• Użycie obrazu w logo, identyfikacji firmy, znaku handlowym lub towarowym
• Użycie obrazu z naruszeniem „ograniczeń” towarzyszącym obrazom na stronie internetowej „ilikesilesia.com”